Αναζητώντας ίχνη της ελληνικής αρχαιότητας στην Ελλάδα και στη Γαλλία, σήμερα.

Στο σχολείο μας αυτή τη σχολική χρονιά πραγματοποιείται ένα έργο  eTwinning σε

συνεργασία με το κολέγιο Val de Rosemont  στο Giromagny της νότιας Γαλλίας. Ο τίτλος του

έργου είναι «Αναζητώντας ίχνη της ελληνικής αρχαιότητας στην Ελλάδα και στη Γαλλία,

σήμερα.» (A la recherche des traces de la civilisation grecque ancienne dans la langue et la

soci?t? grecque et fran?aise d’aujourd’hui.)

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 25 μαθητές της Β? τάξης.

Την ευθύνη έχουν οι καθηγήτριες Σ. Σκουμή και Ε. Ραπτοπούλου.

Στα πλαίσια του έργου τα παιδιά αντάλλαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες με ευχές με τους

Γάλλους μαθητές.

Τη Δευτέρα 1/2/2016 είχαμε  και την πρώτη ζωντανή επικοινωνία και γνωριμία, μέσω

Skype.


Στο σχολείο μας αυτή τη σχολική χρονιά πραγματοποιείται ένα έργο  eTwinning σε

συνεργασία με το κολέγιο Val de Rosemont  στο Giromagny της νότιας Γαλλίας. Ο τίτλος του

έργου είναι «Αναζητώντας ίχνη της ελληνικής αρχαιότητας στην Ελλάδα και στη Γαλλία,

σήμερα.» (A la recherche des traces de la civilisation grecque ancienne dans la langue et la

soci?t? grecque et fran?aise d’aujourd’hui.)

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 25 μαθητές της Β? τάξης.

Την ευθύνη έχουν οι καθηγήτριες Σ. Σκουμή και Ε. Ραπτοπούλου.

Στα πλαίσια του έργου τα παιδιά αντάλλαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες με ευχές με τους

Γάλλους μαθητές.

Τη Δευτέρα 1/2/2016 είχαμε  και την πρώτη ζωντανή επικοινωνία και γνωριμία, μέσω

Skype.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   eTwinning

μεταξύ 3ου  Γυμνασίου και Val de Rosemont  Γαλλίας


        Στο σχολείο μας αυτή τη σχολική χρονιά πραγματοποιείται ένα έργο  eTwinning σε συνεργασία με το γυμνάσιο Val de Rosemont  από το Giromagny της ανατολικής Γαλλίας.    Ο τίτλος του έργου είναι «Αναζητώντας ίχνη της ελληνικής αρχαιότητας στην Ελλάδα και στη Γαλλία, σήμερα.» (A la recherche des traces de la civilisation grecque ancienne dans la langue et la soci?t? grecque et fran?aise d’aujourd’hui.)                                                                                                             Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 25 μαθητές της Β? τάξης.                                                                                                            Την ευθύνη έχουν οι καθηγήτριες  Σ. Σκουμή (Φιλόλογος) και Ε. Ραπτοπούλου (καθ. Γαλλικών).                                                                                                                                                    Στα πλαίσια του έργου τα παιδιά αντάλλαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες με ευχές με τους Γάλλους μαθητές. Τη Δευτέρα 1/2/2016 είχαμε  και την πρώτη ζωντανή επικοινωνία και γνωριμία, μέσω Skype.

DSC01942

Κατηγορίες: 2015 - 2017. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.