Επικοινωνία

cropped-logo.png

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Τέρμα Οδού Καρδίτσης, 41335 Λάρισα
Τηλέφωνo: 2410 619 701
e-mail: mail@3gym-laris.lar.sch.gr