Διεύθυνση

 Διευθύντρια   :        Θεοδωροπούλου    Ιωάννα   ΠΕ02  

 Υποδιευθυντές :    Οικονόμου Κων/νος   ΠΕ17.01

                                      Κόνιαρη Φωτεινή   ΠΕ04.04