Διακρίσεις

Η μαθήτρια της  Γ΄ Γυμνασίου ,  ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ , που κατά το σχολικό έτος 2014-2015 φοιτούσε στο  3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, συμμετείχε στις εξετάσεις πιστοποίησης ικανοτήτων ΤΠΕ επιπέδου Γυμνασίου και διεξήλθε ΕΠΙΤΥΧΩΣ την εξεταστική διαδικασία .