Χώροι – Υποδομές

  • Προαύλιο
  • Αίθουσες
  • Γυμναστήριο
  • Εργαστήριο Πληροφορικής
  • Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
  • Εργαστήριο Τεχνολογίας